Board of Directors

 • Dr. Sanjiv MisraDr. Sanjiv Misra
  Chairman
 • Shikha SharmaShikha Sharma
  MD & CEO
 • K. N. PrithvirajK. N. Prithviraj
  Director
 • V. R. KaundinyaV. R. Kaundinya
  Director
 • S. B. MathurS. B. Mathur
  Director
 • Prasad MenonPrasad Menon
  Director
 • Rabindranath BhattacharyyaRabindranath Bhattacharyya
  Director
 • Prof. Samir K BaruaProf. Samir K Barua
  Director
 • Som MittalSom Mittal
  Director
 • Ireena VittalIreena Vittal
  Director
 • Rohit BhagatRohit Bhagat
  Director
 • V SrinivasanV Srinivasan
  ED, Corporate Banking
 • Somnath SenguptaSomnath Sengupta
  ED, Corporate Center
 • Smt. Usha SangwanSmt. Usha Sangwan
  Director